SATU HENTIAN
PELBAGAI PERKHIDMATAN


menu RTC ialah pusat kemudahan yang ditubuhkan untuk menggabungkan kampung-kampung yang berdekatan dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti bercorak nilai-tambah yang tinggi. Di RTC, penduduk-penduduk tempatan akan dapat:

  • Menjual produk pertanian berbentuk nilai-tambah tinggi secara terus;
  • Membeli bekalan dan perkhidmatan untuk pengguna pada harga yang rendah;
  • Mendapat kemahiran, menjalani latihan dan program pembangunan keusahawaan;
  • Mendapat kemudahan bantuan kewangan dan perkhidmatan lain secara terus;
  • Berkongsi serta bertukar maklumat dan pengetahuan.
Majlis Pelancaran

RTC Betong, Sarawak

Dirasmikan oleh :

YAB Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak

Perdana Menteri Malaysia

17 April 2016 - Ahad

1.45 petang

Semua dijemput hadir